No Thumbnail Image

ท่องเที่ยวภาคเหนือ

…ท่องเที่ยวภาคเหนือ…

สัมผัสจุดสูงสุดแดนสยาม เที่ยวดอยอินทนนท์  สักการะพระธาตุดอยสุเทพ พบกับความน่ารักของครอบครัวหมีแพนด้า ช่วงช่วง หลินหุ้ยและหลินปิง สนุกสนานกับการนั่งช้างที่ปางช้างแม่ตะมาน เที่ยวชมโบราณสถานเวียงกุมกาม ซื้อของพื้นเมืองที่บ้านถวาย และถนนบ่อสร้าง-สันกำแพง อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำแบบขันโตก เดินเที่ยวถนนคนเดินยามราตรี

˜  3 วัน2 คืน  เดินทางไป-กลับโดยเครื่องบิน

˜  5 วัน 4 คืน เดินทาง ไป-กลับ โดยรถโค้ชปรับอากาศ

l โปรแกรมเที่ยว  เชียงราย –เชียงใหม่ – ลำปาง

เชียงราย : สักการะพระธาตุดอยตุง เที่ยวพระตำหนักสมเด็จย่า ช้อปปิ้งตลาดท่าขี้เหล็ก ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกที่สามเหลี่ยมทองคำ ชมวัดร่องขุ่น  เชียงใหม่ : สักการะพระธาตุดอยสุเทพ นั่งช้างที่ปางช้าง ถ่ายรูปที่กฤษดาดอย ชมหมีแพนด้า ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ลำปาง : สักการะพระธาตุลำปางหลวง  อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำแบบขันโตก เดินเที่ยวถนนคนเดินยามราตรี

˜  3 วัน2 คืน  เดินทางไป-กลับโดยเครื่องบิน

˜  5 วัน 4 คืน เดินทาง ไป-กลับ โดยรถโค้ชปรับอากาศ

l โปรแกรม เที่ยว เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่ : กราบพระธาตุศรีจอมทอง เที่ยวออบหลวง สักการะพระธาตุดอยสุเทพ ช้อปปิ้งที่ถนนบ่อสร้าง-สันกำแพง    แม่ฮ่องสอน : ล่องลำน้ำปาย เที่ยววนอุทยานถ้ำปลา ชมวัดจองคำ วัดจองกลาง วัดหัวเวียง สักการะพระธาตุดอยกองมู  กราบหลวงพ่ออุ่นเมืองที่วัดน้ำฮู้  ชมสินค้าพื้นเมืองที่ถนนคนเดิน  อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำแบบขันโตก

˜  3 วัน2 คืน  เดินทางไป-กลับโดยเครื่องบิน

˜  5 วัน 4 คืน เดินทาง ไป-กลับ โดยรถโค้ชปรับอากาศ